Autor/a: Casacuberta Rocarols, Margarida
ISBN: 9788469202111
Dipòsit legal: B-25731-2009
Altres dades: 2008PJ10268
Director/a: Castellanos i Vila, Jordi
Universitat / Departament: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Data de defensa: 12/20/1993
URL: http://hdl.handle.net/10803/4841