thumbnail
Autor/a: Gràcia, Josep (coord.)
Editorial: Generalitat de Catalunya / Institut del Teatre
Any d'edició: 1986
Pàgines: 326
ISBN: ISBN 84-7456-330-5 (O. C.) / 84-7456-329-1 (I) / 84-7456-372-0 (II)
Dipòsit legal: B-29762-1986 (I) / B-29763-1986 (II)
Mides: 22x21 cm
Altres dades: 2 volums