Autor/a: Sunyer, Magí (ed.)
Editorial: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, AELC
Any d'edició: 2008
Pàgines: 151
Dipòsit legal: B-53748-2008
Mides: 15x21 cm
Altres dades: Il·lustrat