Autor/a: Amat Mestres, Elena
Director/a: Vallverdú, Jaume
Universitat / Departament: Universitat Oberta de Catalunya
Data de defensa: 2/16/2010
URL: http://hdl.handle.net/10609/1224